SARUAV

Technologia wspierająca poszukiwanie osób zaginionych

Aby zdążyć na czas

Search and Rescue with Unmanned Aerial Vehicle


System informatyczny do poszukiwania osób zaginionych z użyciem dronów

Zalety:

Krótszy czas poszukiwań
Wyższa skuteczność
Niższe koszty akcji poszukiwawczych
Niższe ryzyko ratowników
Nie wymaga dostępu do Internetu
Łatwa i intuicyjna obsługa


Funkcjonalności:

Automatyczna detekcja ludzi na zdjęciach lotniczych
Precyzyjne współrzędne miejsc odnalezienia
Modelowanie zachowań ludzi
Planowanie misji poszukiwawczej


Oprogramowanie w pełni dopasowane do istniejących procedur poszukiwawczych

Polska technologia, opracowana pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego


Uniwersytet Wrocławski

OFERTA

Służby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem SARUAV do poszukiwań osób zaginionych oraz firmy pragnące nawiązać współpracę handlową zapraszamy do kontaktu mailowego:


info@saruav.plDYSTRYBUCJA

Zespółprof. dr hab. Tomasz Niedzielski - prezes zarządu

Specjalizuje się w statystyce, szeregach czasowych i przetwarzaniu zdjęć lotniczych pozyskiwanych przez drony

dr Mirosława Jurecka - członek zarządu

Specjalizuje się w badaniach i projektowaniu UX oraz modelowaniu przestrzennym i serwisach mapowych

dr Bartłomiej Miziński - członek zarządu

Specjalizuje się w programowaniu, sztucznej inteligencji, analizie obrazu i statystyceNasza książka DO POBRANIA


NAGRODASystem SARUAV zdobył Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji za rok 2021 - w kategorii innowacyjne rozwiązania. (fot: MRiT)

Kontakt

SARUAV sp. z o.o.
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

NIP: 897-186-20-10
KRS: 0000761532
REGON: 381994896

Kapitał zakładowy: 9 400, 00 zł
E-mail
info@saruav.pl
Jesteśmy na facebooku

Współpracują z nami

rettungshunde-noerdlicher-schwarzwald

WSPARCIE

SARUAV sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w ramach programu „Wsparcie prawne dla startupów” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (nr umów: UUW-POPP.01.01.00-00-0078/21-00; UUW-POPP.01.01.00-00-0135/22-00).

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska