SARUAV

IT systém podporující vyhledávání pohřešovaných osob

Stihnout to včas

Hledání pohřešovaných osob pomocí bezpilotních prostředků


Hledání pohřešovaných osob pomocí bezpilotních prostředků

Inovativní IT systém podporující vyhledávání pohřešovaných osob mimo obývaných oblastí

Umožňuje plánování pátrací mise s využitím bezpilotních prostředků. Provádí automatickou detekci pohřešovaných osob rychlým zpracováním leteckých snímků.

EFEKTIVITA A PRECIZNOST

Krátká doba výpočtu.

Vysoká účinnost detekce ve všech ročních obdobích.

Detekce lidí zakončena uvedením přesných souřadnic míst, kde byli nalezeni.

FUNKČNOST A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Systém pro shromažďování a archivaci informací získaných v průběhu operace vyhledávání.

Umožňuje vám pracovat přímo v terénu.

Údaje o potenciálních místech, kde se lidé průběžně nachází při zpracování fotografií.

Mapová aplikace, která nevyžaduje rozsáhlé školení v oblasti GIS.

Podrobné vedení usnadňující práci ve stresových podmínkách.

Snadný uživatelský přístup k příslušným částem fotografií pro rychlé vizuální ověření indikací.

DOPLNĚNÍ EXISTUJÍCÍCH POSTUPŮ

Řešení plně přizpůsobené stávajícím postupům vyhledávání.TECHNOLOGIE V OBLASTI POHŘEŠOVANÝCH LIDÍ

Technologie může podporovat hledání pohřešovaných lidí a MĚLA by podporovat!

Spin-off technologická společnost
pod záštitou Vratislavské univerzity

Uniwersytet Wrocławski

Často kladené otázky

Jakou licenci má systém SARUAV?

Společnost SARUAV spol. s r. o. uděluje roční a prostorově omezenou licenci. Jedná se jak o právní (licenční podmínky), tak o technické omezení: pro každou implementaci je nutné připravit vyhrazená prostorová data a automatická detekce osob funguje v oblasti určené zákazníkem.

Jaké parametry musí splňovat počítač pro provoz systému?

Požadavky na notebook jsou následující:

minimální doporučené
GPU NVIDIA Geforce GTX
1660 6GB
NVIDIA Geforce RTX
2060 6GB
CPU Intel i5
nebo AMD Ryzen 5
Intel i7
nebo AMD Ryzen 7
RAM 8GB 16GB
HDD v závislosti na velikosti implementace
(minimálně 10 GB místa na disku
pro velikost kraje
nebo 40 GB pro zemi)
SOFT WARE Windows 10
aktuální ovladače grafické karty
+ software CUDA Toolkit
+ knihovny Microsoft Visual C++ Redistributable

Jaká jsou doporučení pro kameru namontovanou na dronu, aby bylo možné správně provádět detekci?

Aby detekce byla co nejúčinnější a odhad souřadnic označených osob co možná nejpřesnější, měla by kamera umožňovat registraci terénu v nadir záběru, tj. svisle ze shora. Parametry kamery a výška letu by měly být přizpůsobeny záznamu obrazu o velikosti pixelu pole (GSD - ground sampling distance) pod 2.5 cm / px. Jednoduše to znamená, že šířka jednoho pixelu v obraze odpovídá vzdálenosti 2.5 cm nebo méně v terénu.

Například systém pracuje s kamerami standardně nainstalovanými do multirotorů DJI (Phantom 4 Advanced, Phantom 4 Pro V2.0, Mavic Enterprise). Kamera s maticí o velikosti 20 Mpx poskytuje při letu ve výšce přibližně 60 metrů dobré rozlišení fotografie a GSD na úrovni méně než 2 cm / px.

Jaká jsou doporučení k letům?

Letecké snímky by měly být záběry terénu pořízené ze shora, kamera by měla směřovat svisle dolů a objektiv by měl směřovat svisle k terénu. Pořizování leteckých snímků by mělo být prováděno v souladu s doporučeními běžně přijímanými ve fotogrammetrii s nízkou nadmořskou výškou, tj. např. příčné a podélné pokrytí 60/80%, takže každý bod je zaznamenán na několika fotografiích. Takto vysoké pokrytí zajišťuje, že každý bod na fotografiích je zachycen z různých směrů a úhlů, čímž se minimalizuje možnost přehlédnutí osoby. Vysoké pokrytí významně neovlivňuje dobu trvání analýzy.

Nadmořská výška letu by navíc měla být přizpůsobena parametrům kamery namontované na palubě UAV, aby získané fotografie měly vysoké rozlišení pole (terénu). Aby byla detekce co nejúčinnější, měly by být parametry kamery a výška letu přizpůsobeny záznamu obrazu o velikosti pixelu pole menší než 2.5 cm / px. Jednoduše to znamená, že šířka jednoho pixelu v obraze odpovídá vzdálenosti 2.5 cm nebo méně v terénu.

Je možné detekovat lidi v systému na základě filmových záznamů?

Ne. Systém videa nezpracovává. Systému dodáváme sadu nadirových leteckých snímků vytvořených v souladu s obecně přijímanými doporučeními v nízkohorské fotogrammetrii (příčné a podélné pokrytí na úrovni 60/80%).

Používá systém infračervené fotografie a videa?

Ne. Naše dva detekční algoritmy fungují paralelně, pouze na obrázcích nadir a RGB. Naše testy blízké infračervené oblasti (NIR) poskytly méně uspokojivé výsledky detekce.

Nepracujeme rovněž na snímcích pořízených v infračervené oblasti - termovizi. Z pohledu našich algoritmů mají nedostatečné rozlišení.

Funguje systém v noci?

Naše detekční algoritmy pracují s obrázky RGB s vysokým rozlišením, takže jejich použití pro fotografie pořízené v noci je určitým omezením. I když je možné provádět noční lety z pohledu zákonných podmínek, fotografie získané během takového letu jsou často příliš nekvalitní na to, aby je bylo možné detekovat.

Výjimkou mohou být oblasti velmi dobře osvětlené umělým světlem nebo lety s přídavným zdrojem silného světla namontované na bezpilotním zařízení. Takový reflektor by mohl být nasměrován dolů, aby osvětlil fotografovanou oblast, a lety by měly probíhat ve výšce, která umožňuje dostatečné osvětlení při zachování všech bezpečnostních podmínek. Společnost SARUAV plánuje testovat snímky získané tímto způsobem, ale dosud to nebylo provedeno.

Jaký je režim zpracování dat a čekací doba na výsledky analýzy?

Mapy teoretického rozsahu lidského pohybu i mapy s automaticky indikovaným umístěním objektů připomínajících lidi jsou vytvářeny v reálném čase na rychlém notebooku fungujícím zcela offline bez přístupu k internetu.

Detekce osob na fotografiích je možná po přistání bezpilotního letadla a stažení materiálů do notebooku, na kterém je systém nainstalován. Například detekce na přibližně 100 leteckých snímcích s plnou vizualizací se provede za 2–3 minuty.

Generuje systém automaticky dráhu letu dronu?

Ne. Výběr místa pro let může být založen na doporučeních získaných v systému, ale konečné rozhodnutí o tom, kam by měl být dron odeslán, spočívá na osobách odpovědných za plánování vyhledávání. Mají odpovídající zkušenosti s řízením a jsou zodpovědní za optimální alokaci zdrojů v terénu.

Odpovědnost za plánování tras a správné vedení letu spočívá na operátorovi dronu a probíhá v aplikacích nezávislých na systému SARUAV, určených pro konkrétní bezpilotní prostředky.

Je možné, aby systém fungoval v reálném čase?

Výchozí funkce detekčního modulu je následující: dron pořizuje snímky (systém SARUAV dron nekontroluje a let provádí operátor), přistane, vyjmeme kartu nebo připojíme dron kabelem k notebooku, nahrajeme fotografie, zahájíme detekci. V tuto chvíli probíhá zpracování obrazu na notebooku v terénu, na místě akce, zcela offline, ale podle výše uvedené metody (řekněme, že se blíží reálnému času, s přihlédnutím k délce následných letů jednoho dronu).

Pokud má zákazník dron, který během letu odesílá fotografie (v dobré kvalitě) do počítače, jsme docela snadno schopni přizpůsobit naši aplikaci tak, aby fungovala v tomto režimu. To však není možné v aktuální verzi.

Lze systém SARUAV upravit tak, aby detekoval zvířata, zdroje ohně nebo jiné předměty?

Takové práce jsme neprováděli. Systém detekce člověka byl vyvíjen po dobu pěti let a během tohoto období byly prováděny jak koncepční a programovací práce, tak terénní práce. Po tak dlouhém období výzkumu naše detektory zaručují vysokou účinnost při detekci lidí, ale nemůžeme přímo převést jejich potenciál do identifikace dalších objektů.

Kontakt

SARUAV spol. s r. o.
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

NIP: 897-186-20-10
KRS: 0000761532
REGON: 381994896

Základní kapitál: 9 400, 00 zł
E-mail
info@saruav.pl
Facebook

Pracují s námi

rettungshunde-noerdlicher-schwarzwald