SARUAV

System detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych

Search and Rescue with Unmanned Aerial Vehicle

System informatyczny służący do poszukiwania osób zaginionych z użyciem dronów

Zalety:

  • Krótszy czas poszukiwań
  • Wyższa skuteczność
  • Niższe koszty akcji poszukiwawczych
  • Niższe ryzyko ratowników
  • Nie wymaga dostępu do Internetu
  • Łatwa i intuicyjna obsługa

Funkcjonalności:

  • Automatyczna detekcja ludzi na zdjęciach lotniczych
  • Precyzyjne współrzędne miejsc odnalezienia
  • Modelowanie zachowań ludzi
  • Planowanie misji poszukiwawczej

Oprogramowanie w pełni dopasowane do istniejących procedur poszukiwawczych

Polska technologia opracowana pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski

OFERTA BEZPOŚREDNIA

Służby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem SARUAV do poszukiwań osób zaginionych oraz firmy pragnące nawiązać współpracę handlową zapraszamy do kontaktu mailowego: .

DYSTRYBUTORZY

Dilectro

Zespół

prof. Tomasz Niedzielski

prezes zarządu

Specjalizuje się w statystyce, szeregach czasowych i przetwarzaniu zdjęć lotniczych pozyskiwanych przez drony

dr Mirosława Jurecka

członek zarządu

Specjalizuje się w badaniach i projektowaniu UX oraz modelowaniu przestrzennym i serwisach mapowych

dr Bartłomiej Miziński

członek zarządu

Specjalizuje się w programowaniu, sztucznej inteligencji, analizie obrazu i statystyce

Nasze publikacje naukowe

Nagrody

System SARUAV znalazł się w gronie laureatów XXV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości rozstrzygniętego w 2023 roku – firma SARUAV sp. z o.o. razem z Uniwersytetem Wrocławskim zdobyła wyróżnienie w kategorii wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

System SARUAV zdobył Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji za rok 2021 w kategorii innowacyjne rozwiązania (fot: MRiT).

Współpracują z nami

Wdrożenia systemu SARUAV

Kontakt

SARUAV sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320
50-020 Wrocław
Polska

NIP: 897-186-20-10
KRS: 0000761532
REGON: 381994896

Kapitał zakładowy: 9400 zł
E-mail
Jesteśmy na facebooku

WSPARCIE

Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości za „System SARUAV do detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych jako narzędzie wspierające poszukiwanie osób zaginionych” w wysokości 25 000 zł sfinansowana została ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

SARUAV sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w ramach programu „Wsparcie prawne dla startupów” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (nr umów: UUW-POPP.01.01.00-00-0078/21-00; UUW-POPP.01.01.00-00-0135/22-00).

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska